Mr GU

Discussion in 'ASP General' started by hkhellhkhell@hotmail.com, Sep 29, 2006.

 1. Guest

  科大computer science垃圾
  係香港一間ITå…¬å¸,å«Advanced Telesoft, 有個apå«Dan,
  å‘¢æ¢å‹å¥½å””掂, 新員工入到黎唔夠一個月,
  就係高層é¢å‰è©±ä½¢"好似乜都識, 實情乜都唔識".
  人地入黎都無一個月, ä½ åˆé»žçŸ¥å‘€, åŒä½ å¥½ç†Ÿå‘€.
  就算係, 你身為一個男人,
  洗唔洗åšå‘¢î³šé‡Žå‘€, 你唔信, 咪堂堂正正考下人羅.
  å‘¢æ¢å‹ä¿‚IT界人粉, è«‹forward
   
  , Sep 29, 2006
  #1
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

It takes just 2 minutes to sign up (and it's free!). Just click the sign up button to choose a username and then you can ask your own questions on the forum.