[ogloszenie]: programista Pythona potrzebny

Discussion in 'Python' started by Taki Jeden, Nov 12, 2003.

 1. Taki Jeden

  Taki Jeden Guest

  Cze¶æ

  Prawdopodobnie bêdzie do zrobienia aplikacja w pytonie+postgres, niezbyt
  du¿a ale powa¿na. Potrzebny by³by do wspó³pracy programista znaj±cy pytona,
  najlepiej z Warszawy, albo z miasta do którego z wawy mo¿na ³atwo dojechaæ.

  Proszê o kontakt na priva - s³u¿ê szczegó³ami.

  Pozdrawiam
  Bartek
   
  Taki Jeden, Nov 12, 2003
  #1
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

It takes just 2 minutes to sign up (and it's free!). Just click the sign up button to choose a username and then you can ask your own questions on the forum.
Similar Threads
 1. Kushal Das
  Replies:
  0
  Views:
  268
  Kushal Das
  Sep 5, 2008
Loading...