Re: Auton jarruvalo jalankulkijoita varten

Discussion in 'XML' started by Kettunen, Jun 21, 2008.

 1. Kettunen

  Kettunen Guest

  Mäntyankeroinen (Bursaphelenchus xylophilus)
  Oireet
  Männyt kuolevat nopeasti. Pihkaneritys tyrehtyy. Latvukset tulevat
  punaruskeiksi.

  *Koska tämä mäntyankeroinenKIN tuntuu olevan ydinhallintomme määritelyssä
  100% TABU on aihetta toki syytä pitää jatkuvasti esillä. Samoin kuin
  maailmanlaajuinen tritiumsadevesilammikkoihinsa kuolevien matelijoiden ja
  sammakoiden hätätilajulistukset ja muut vastaavat säteilyn mehiläistapot
  toki! Näin tällaisen ilmon poistetun nettihausta:"Suomessa metsätaloutta
  uhkaa eniten mäntyankeroinen, joka on luokiteltu vaaralliseksi ...
  Mäntyankeroisen leviämisen riski Suomeen on varsin todellinen, ...!"

  *Aika hurjaa tekstiä muuten, vai mitä ja SUPO/IAEA mitä ilmeisemmin kielsi
  noin kaikenkertovan materiaalin julkaisun? .. .. No yhtä kaiki herättää HETI
  epäilyksiä virannomaistemme ja ydinhallinnon mitä hämärimmistä
  syy-yhteyskytköksistä!

  Tuhonaiheuttaja

  Tuskin paljain silmin erottuva nematodi eli sukkulamato (alle 1 mm).

  Mäntyankeroinen on hyvin pieni, aikusena alle 1 mm pitkä, läpikuultava
  sukkulamato. Ennen aikuistumista on neljä toukkamaista kehitysastetta,
  elelevät pääasiassa mäntyjen pihkatiehyeissä. Lisääntyminen
  optimioloissa on hyvin vilkasta ja saastunut puu kuolee nopeasti.
  Mäntyankeroinen voi levitä kuolevaan puuhun

  *Äärimmäisen tärkeä ydinkytkös. Kun jo viime kesänä ilmoitettiin mm. Ranskan
  metsien kuolevan kesäisin enemmän kuin kasvavan säteilyn tuhottua
  metsänpohmjien ionitasapainot on pöytä jo katettu Portugalista, Siperiasta
  vääjäämättä lähestyville mäntyankeroisille. Kiitos ydinvoimateollisuutemme
  kasvien luontainen vastustus on nyt nollissa, pon apetiit!

  lisääntymään tulleiden
  hyönteisten välityksellä. Mäntyankeroisen arvellaan olevan kotoisin
  Pohjois-Amerikasta, jossa mäntylajit ovat kehittyneet melko
  vastustuskykyisiksi. Kotoinen mäntymme on herkkä mäntyankeroiselle.

  *Bulseye! Mihin siis tarvitaan jatkossa ydinsähköämme, jota suunnitellaan jo
  härskisti 60v periodeille?Ei siis mikään ihme, että ydinherroillamme on
  kiirus ydinmmyllyineen, ennen kun kansa tajuaa ydinjymäytyksen suuruudet.
  nou metasää, ja ei tarvetta ydinvoimalle, tämä setti muuten pitää ja toimii!

  Mäntyankeroinen on hyvin vaarallinen tuholainen ja aiheuttaa vahinkoa
  etenkin levittyään alueille, missä mäntylajit eivät ole ehtineet kehittää
  vastustuskykyä, kuten Japanissa ja Kiinassa. Euroopassa laji on tavattu
  Portugalista. Suomessa lajia ei ole havaittu luonnossa, mutta saastuneilta
  alueilta tulleessa puutavarassa ja pakkausmateriaalissa sitä on tavattu.

  *Itse asiassa jo 40 invaasiota (-08). Ja lisää tulee kunnes metsämme menee.
  Ydinalamme tietää tämän jo NYT!

  Kehitys
  Lisääntyminen optimioloissa (25 - 30 °C) on hyvin nopeata ja kehitys munasta
  aikuiseksi kestää vain kolmisen vuorokautta. Ankeroinen vaatii suhteellisen
  korkeata lämpötilaa (yli 20°C) voidakseen kehittyä, mutta kykenee säilymään
  hengissä useita kuukausia -17 °C lämpötilassa.

  *Lokoisaa ruoka-apetta Suomessa silmän kantamattomiin ankeroismadoille. Ja
  vauhti leviämistarpeelle on toki silmitön. Mihin tarvitsemme ydinvoimaa
  pian, tai edes NYT? Ehkä ydinvoiman voisi valjastaa nykyisen 70% meren
  kiehutuksensa lisäksi 100% energian haaskaamisiin ja pelkiksi
  kampamaneettikasvattamoiksi läpi vuoden!) Jaa niin 05.06.-08 YLE kauhisteli,
  että kasvihuonekaasuja tulee eniten kuin kansa viemäröi litroittain kuumaa
  käsienpesuvettä ja kummuttaa sitten Itämerestä metaanit, typpioksiduulit ja
  ties mitkä hiilipäästöt.

  *Toki ydinvoimaloittemme tuhansien ja tuhansien ja tuhansien megawattien
  lauhdekumpuamisista ydintyyliin taas 100% vaiettiin? Miksi ihmeessä ei
  totuus kelpaa. Ydinvoima esim. TVO:n lauhteissa kun todistetusti tuottaa
  kummuttaen metaanisedimenttikerrostumia Itämerestä tauotta jo näillä
  kahdella voimalallaan 5 000MW hiilipolton edestä! Miksei näitä tutkita
  julkisuuteen? Ai niin, kun "-08 alkuun hämäräperäisesti" Ilmatieteenlaitos
  lopetti koko Suomen keskeisimmät merentutkimuslaitoksen arandoinnit
  ydinlauhdevesissä, kun alkoi ydinkytkösluu paistaa!!

  Leviäminen
  Vaikka ankeroiset voivat säilyä hengissä kuolleella puulla vuosikausia,
  tarvitsevat ne siirtäjäeliön eli vektorin kuljettamaan ne uuteen
  lisääntymispaikkaan lähistön terveisiin mäntyihin. Vektoreina toimivat
  sellaiset hyönteiset, jotka iskeytyvät lisääntymään kuoleviin puihin ja
  kaivautuvat puuaineeseen, näin ankeroiset voivat niihin tunkeutua. Lisäksi
  hyönteisten täytyy aikuistuttuaan käydä nakertamassa terveiden mäntyjen
  vuosikasvaimia, oksia, runkoa tai juuria, jotta ankeroiset pääsisivät uuden
  puun solukoihin. Mahdollisia vektoreita Suomessa ovat pääasiassa
  Monochamus-suvun sarvijäärät: suutari ja ranskanräätäli, mutta muidenkin
  hyönteisten arvellaan voivan toimia satunnaisesti vektoreina.

  Tuhokohteet
  Mäntyankeroisen tuhoja on esiintynyt kotoisilta puulajeilta vain männyllä,
  joka on varsin altis tuhoille. Muualla maailmassa ankeroisen on todettu
  tuhonneen erityisesti sylvestris-ryhmän mäntyjä: punamäntyjä (Pinus
  resinosa), japaninmustamäntyjä (P. thunbergii), japaninpunamäntyjä (P.
  densiflora) ja P. luchuensis -mäntyjä. Lisäksi se on todettu lukuisilta
  mänty-, kuusi- ja muilta havupuulajeilta.

  Tuhon eteneminen
  Suotuisten olosuhteiden vallitessa mäntyankeroisten määrä
  kymmentuhatkertaistuu parin viikon aikana.

  *On siinä ydinaavikoituvasa Suomessamme kohta rapinaa salomaillamme!

  Uusien puiden valtaamiseen se
  pystyy kuitenkin vain tietyssä elinkiertonsa vaiheessa (ns. kestotoukka).
  Lisäksi se vaatii levitäkseen siirtäjäeliön, jona toimii useimmiten jokin
  Monochamus-suvun jäärä. Ankeroisten lisääntymistä suosii kuiva ja lämmin
  kesä.

  Vaikutus puuhun
  Mäntyankeroiset tukkivat lisääntyessään puun tiehyet. Ne valtaavat
  saastuttamansa puun kokonaan siirtyessään puun sisällä pihkatiehyeiden
  kautta niin oksiin, runkoon kuin juuristoonkin. Ankeroisten aiheuttaman,
  usein nopean, puiden kuolemisen syytä ei aivan tarkkaan vielä tiedetä.
  Vektorien mukana kulkeutuu usein myös sienitauteja ja pihkanerityksen
  heikentyessä puut altistuvat monille muille tuhoeliöille. Lakastuminen
  saattaakin olla seurausta useiden eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta.

  Elinkierto
  Vektorit

  Ankeroisten tunnistaminen on vaikeata koska kuolevassa ja kuolleessa puussa
  suorastaan kuhisee erilaisia ankeroisia.

  Vahingot metsätaloudessa
  Mäntyankeroisesiintymät vaativat aina välittömiä toimia. Mäntyankeroinen
  pystyy lisääntymään ja tappamaan puita nopeasti. Ankeroinen tappaa Japanissa
  vuosittain miljoonia kuutiometrejä puuta.

  *90% metsästään katosi muutamissa vuosissa Siperian pakkasista ja tuulista
  huolimatta läpi maan.

  Tuhoriskin arviointi
  Sääolot, ainakin Etelä-Suomessa, mahdollistavat mäntyankeroisen
  lisääntymisen ja kotoinen mäntymme on todettu alttiiksi ankeroiselle. Vaara
  mäntyankeroisen leviämiselle Suomeen on melko suuri,

  *Saivartelua, koska leviäminen on SELVIÖ!

  koska kaikkia
  puutavaraeriä ja pakkausmateriaaleja saastuneilta alueilta ei pystytä
  tarkastamaan. Lisäksi on mahdollista, että Aasiasta peräisin olevan
  puutavaran mukana kulkeutuvat ankeroiset pääsisivät vakiintumaan
  lähialueille. Lämmin ilma ja kuivuus altistavat puita.

  *Ankeroinen trodellisuudessa lähestyy Suomea jo kahdelta maayhteydeltä
  ongelmitta. Metsäteollisuus ja ydinala ankeroinen tulee, oletteko valmiina
  pysäyttämään koneenne!?***

  Torjuntamenetelmät
  Tehokasta keinoa ankeroisen torjumiseksi ei ole toistaiseksi pystytty
  kehittämään.

  *Osuma ja upotus! Miksi haaskata ydintekniikkaan, jolle ei ole edes jatkossa
  TARVETTA!!

  Toimivimmaksi on osoittautunut vektorihyönteisten hävittäminen
  ja saastuneiden puiden polttaminen ennenkuin vektorit poistuvat niistä.
  Suomessa tiukat tuontipuurajoitukset ovat paras keino leviämisen
  estämiseksi. Tuontipuu saastuneilta alueilta tulee olla kuumakäsiteltyä 56°C
  30 minuutin ajan siten, että käsittely ulottuu puun keskustaan asti.

  Mäntyankeroinen on Euroopan ja Välimeren Kasvinsuojelujärjestön
  karanteenilistoilla (European and Mediterranean Plant Protection
  Organization, EPPO). Lisäksi EU:lla on säännökset sen leviämisen
  ehkäisemiseksi. Mikäli epäillään mäntyankeroisen levinneen metsään, on syytä
  ottaa yhteyttä Kasvintuotannon tarkastuskeskukseen, missä asia pystytään
  varmistamaan.

  Teksti: Kuvat: Lähteet:
  Pouttu, A.
  Tomminen, J. Tomminen, J.
  Kyushu Research Center
  EPPO
  Pouttu, A. Tomminen, J. ja Nuorteva, M. (1987)
  EU:n lainsäädäntö
  05.08.2003 / APou
   
  Kettunen, Jun 21, 2008
  #1
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

It takes just 2 minutes to sign up (and it's free!). Just click the sign up button to choose a username and then you can ask your own questions on the forum.

Share This Page