analiza pliku tekstowego

Discussion in 'Python' started by sjf, Aug 6, 2003.

 1. sjf

  sjf Guest

  Witam wszystkich,

  mam program, który czyta plik tekstowy wiersz po wierszu
  program ma sprawdzaæ czy w wierszu obecnie wczytanym do pamiêci wystêpuje
  konkretny ci±g znaków, je¿eli tak to ma ten wiersz skopiowaæ do nowo
  utworzonego pliku
  w jaki sposób uzyskaæ wyszukiwanie wzorca?
  pytanie dodatkowe: czy da siê potraktowaæ dwa kolejne wiersze jako jeden
  (wiem, ¿e w konkretnym przypadku jest to jeden wiersz tyle tylko, ¿e
  prze³amany), tzn. program wczytuj±c wiersz "wie", ¿e jest on prze³amany i
  trzeba wczytaæ jeszcze kolejny...?

  pozdrawiam
  sjf
   
  sjf, Aug 6, 2003
  #1
  1. Advertisements

 2. sjf

  sjf Guest

  > Witam wszystkich,
  >
  > mam program, który czyta plik tekstowy wiersz po wierszu
  > program ma sprawdzaæ czy w wierszu obecnie wczytanym do pamiêci wystêpuje
  > konkretny ci±g znaków, je¿eli tak to ma ten wiersz skopiowaæ do nowo
  > utworzonego pliku
  > w jaki sposób uzyskaæ wyszukiwanie wzorca?
  > pytanie dodatkowe: czy da siê potraktowaæ dwa kolejne wiersze jako jeden
  > (wiem, ¿e w konkretnym przypadku jest to jeden wiersz tyle tylko, ¿e
  > prze³amany), tzn. program wczytuj±c wiersz "wie", ¿e jest on prze³amany i
  > trzeba wczytaæ jeszcze kolejny...?
  >
  > pozdrawiam
  > sjf
  >


  I'm sorry, not this group
  :(
   
  sjf, Aug 6, 2003
  #2
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

It takes just 2 minutes to sign up (and it's free!). Just click the sign up button to choose a username and then you can ask your own questions on the forum.