jak zautomatyzowaæ pobieranie stron ?

Discussion in 'Javascript' started by pw, Oct 17, 2003.

 1. pw

  pw Guest

  Chcê pobraæ z Teleadresonu dane
  adresowe wielu firm.
  Rêcznie to by³o bardzo du¿o roboty.
  Wygl±da to tak - otwiera siê strona
  z danymi firmy i przycisk "Nastêpna".
  Chodzi mi o to - czy jest mo¿liwe
  automatyczny zapis ka¿dej strony
  (firmy) na dysk i potem automatyczne
  klikniêcie tego przycisku, itd.
   
  pw, Oct 17, 2003
  #1
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

It takes just 2 minutes to sign up (and it's free!). Just click the sign up button to choose a username and then you can ask your own questions on the forum.
Similar Threads
 1. Q
  Replies:
  0
  Views:
  396
Loading...